Leveranciersoverzicht Overheid & ICT

Makkelijk nog meer doen in minder tijd?

Wie is niet op zoek naar makkelijker, beter en effi ciënter werken? Een voor de hand liggende oplossing, die in vroeger tijden veel bijdroeg aan effi ciency bij de overheid, is door technologische ontwikkelingen uit de gratie geraakt. Nu heeft de industrie een inhaalslag gemaakt die deze bewezen voordelen weer in de toekomstige ict-structuur integreert.

Lees hier het hele verhaal

overheid-ict_full